Allmänlydnad 2


Allmänlydnad 2


Senast uppdaterad: 4 maj 2020Min fortsättningskurs i allmänlydnad. Hunden ska ha fyllt minst 6, gärna 12, månader.Förkunskaper: Du bör ha gått Allmänlydnad 1 hos mig.


Kursens mål:  God lydnad och kontakt även med lös hund i vanliga situationer och miljöer.Innehåll: 


* Vi tränar vidare på alla moment inom allmänlydnad! Till exempel att komma, sitta, ligga, stanna, stanna kvar, låta bli frestelser, passivitet - med mera!

* Vi höjer svårigheten, ökar störningarna och ökar avståndet.

* Hundarna blir nu riktigt bra på att inte dra i kopplet.

* Vi tränar mer på hundmöte.

* Vi börjar träna med lina på hunden

* Vi börjar träna med lösa hundar.NYA moment:  * Kamplek   * Apportering   * Antijaktträning    mmDu tränar på veckans träningspapper mellan träffarna, gärna varje dag.Kursens längd:  6 veckor. En träff i veckan á 1,5-2 timmar.


Kursavgift:  950 kr.


Ett mindre kurskompendium ingår.Se sidan Aktuellt för nästa kursstart.