Allmänlydnad 2


Allmänlydnad 2


Senast uppdaterad: 20 mars 2016Min nya fortsättningskurs i allmänlydnad. Hunden ska ha fyllt minst 6, gärna 12, månader.Förkunskaper: Du bör ha gått Allmänlydnad 1 hos mig.


Kursens mål:  God lydnad och kontakt även med lös hund i vanliga situationer och miljöer.Innehåll: 


* Vi tränar vidare på alla moment inom allmänlydnad! Till exempel att komma, sitta, ligga, stanna, stanna kvar, låta bli frestelser, passivitet - med mera!

* Vi höjer svårigheten, ökar störningarna och ökar avståndet.

* Hundarna blir nu riktigt bra på att inte dra i kopplet.

* Vi tränar mer på hundmöte.

* Vi börjar träna med lina på hunden

* Vi börjar träna med lösa hundar.NYA moment:  * Kamplek   * Apportering   * Antijaktträning    mmDu bör träna på veckans skriftliga träningspapper mellan träffarna, gärna varje dag.Kursens längd:  6 veckor. En träff i veckan á 2 timmar.


Kursavgift:  1100 kr.


Ett mindre kurskompendium ingår.Se sidan Aktuellt för nästa kursstart.


Obs! Om din hund visar att den inte vill lyssna på dig och även har ganska lågt intresse för godisbelöning, och du själv känner att du har "ledarskapsproblem",

så kan det vara bra att gå Ledarskapskursen innan du går till Allmänlydnad 2.