Hundträning på engelska

Böcker om

hundträning på engelska


från 2010 - uppdateras snart!


Titlarna nedan rekommenderar jag särskilt till den extra intresserade hundägare som vill hitta mycket bra böcker om hundträning eller hundproblem utgivna på engelska. Du kan också läsa om böckerna nedan och läsares recensioner på engelska på www.amazon.com.


The Everything Dog Training and Tricks Book,  av Gerilyn J. Bielakiewicz


So Your Dog's Not Lassie, av Betty Fisher och Suzanne Delzio


Control Unleashed, av Leslie McDevitt


The Culture Clash, av Jean Donaldson

En klassiker, åtminstone i USA. Har översatts till norska men inte till svenska. Kom för några år sedan i ny upplaga.


Dogs Are From Neptune, av Jean Donaldson


How To Teach A New Dog Old Tricks, av Ian Dunbar


The Thinking Dog, av Gail Tamases Fisher

En klickerbok riktad till den som tidigare har tränat "som vanligt"/traditionellt. 


Dog behaviour, evolution and cognition, av Adam Miklosi NY!

En mycket vetenskaplig men ändå inte så tungläst bok.


Excel-erated Learning, av Pamela Reid


The 100 Silliest Things People Say About Dogs, av Alexandra Semyonova.


Clicking With Your Dog, av Peggy Tillman